‘Scholten, onderwijskundig advies’ ondersteunt bedrijven, scholen en uitgevers in diverse fasen van het opleidingsproces. Van visieontwikkeling tot en met de implementatie van onderwijsinnovaties. Van beleidsplan tot curriculumontwerp. Van conceptontwikkeling tot concreet leermiddel. Van zelfevaluatie tot voorbereiding op inspectie en accreditatie. Van opleidingsbeleid tot coaching on the job. Het één kan vaak niet zonder het ander. Hieronder vindt u een beschrijving van de deelprocessen waarin ‘Scholten, onderwijskundig advies’ ondersteuning biedt.

Curriculumontwerp

Hoe vertaal je de eisen van een beroep en maatschappij naar een passend onderwijsaanbod? Welke vakken zet je op het rooster? Aan welke competenties werk je nu echt? Hoe bereid je leerlingen of studenten voor op realistische beroepssituaties? Hoe bewaak je een doorgaande lijn? Hoe koppel je theorie en praktijk? Heeft uw organisatie een helder…

Lees verder Curriculumontwerp

Ontwikkeling leermiddelen

Wat wilt u bereiken met uw leerlingen/studenten/trainees? Welk opleidingsconcept past daar bij? Lift uw organisatie daarbij mee op een hype of zit er een doordacht idee achter? Daagt u de lerende voldoende uit? Krijgt de lerende voldoende speelruimte om op een eigen manier te leren? Passen de leermiddelen die u inzet bij uw visie? Ik ontwikkel…

Lees verder Ontwikkeling leermiddelen

Voorbereiding op inspectie

Vreemde ogen dwingen… Een inspectiebezoek of accreditatieronde is vaak aanleiding om de eigen opleidingsorganisatie eens grondig onder de loep te nemen. Hoe maakt u transparant wat u doet en waarom u dat zo doet? Hoe verantwoordt u dat de eigen koers past in de huidige tijd en de wettelijke kaders? Ik begeleid organisaties bij de…

Lees verder Voorbereiding op inspectie

Coaching en begeleiding

Wilt u uw team meenemen in de ontwikkeling van uw organisatie? Geef het een gerichte klus! Er is immers geen betere leerschool dan de praktijk. Dat geldt voor leerlingen, maar zeker ook voor trainers, docenten, ontwikkelaars. Echte leervragen ontstaan pas als je aan het werk bent. Ik geef bij de begeleiding van teams de voorkeur aan…

Lees verder Coaching en begeleiding

Auteursbegeleiding

Door de mogelijkheden van diverse digitale toepassingen kan iedereen die wil vandaag de dag met enige inspanning een eigen film, boek, fotoalbum, website of wiki uitbrengen. En ook een leermiddel is eenvoudig zelf gemaakt. Het maken van een leermiddel is daarmee niet alleen meer het terrein van de educatieve uitgever. Een snelle scan van producten die…

Lees verder Auteursbegeleiding

En ook…

Verder kunt u terecht voor: Het opstellen van beleidsdocumenten, opleidingsplannen, projectplannen. Het uitwerken van instructieteksten en handleidingen. Het opstellen of redigeren van schooldocumenten (schoolplannen, schoolgidsen, kwaliteitszorgdocumenten). De onderwijskundige redactie van lesmateriaal. Heeft u niet meteen behoefte aan een concreet product, maar meer aan het aanscherpen of spiegelen van een eigen idee of visie? Een goed…

Lees verder En ook…