Intermediair tussen woorden en daden

Ik ben vaak betrokken in de ontwerpfase van een project. Veelal kom ik in beeld op het moment dat er een globaal plan is en de eerste schetsen op tafel moeten komen, de piketpaaltjes uitgezet moeten worden en er hulplijntjes gespannen moeten worden. Ik help bij het afbakenen, het verhelderen van doelen. Of het nu gaat om het maken van een eenvoudig leermiddel of om het doorvoeren van een complexe onderwijsvernieuwing: ik vertaal onderwijsideeën naar concrete uitwerkingsvormen. Van visiedocumenten tot auteursinstructies, van curricula tot concrete lesmaterialen. Ik ben als een vis in het water als ik me begeef tussen intentie en vorm, tussen projectleiding en werkvloer.

Vertrekpunt bij de implementatie: het hier en nu

Met het bedenken van een mooi onderwijsconcept ben je pas halfweg. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Wanneer het gaat om het instrueren, coachen of begeleiden van teamleiders, docenten of ontwikkelaars probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de betrokkene. Van daaruit werken we samen toe naar een concreet resultaat. Eén van mijn eerste vragen is dan ook vaak: ‘Hoe werk je nu?’. Door enerzijds te laten zien waar de eigen manier van werken aansluit bij het beoogde onderwijsconcept kan ik vaak de zorg ‘dat alles anders moet’ wegnemen. Door vervolgens kritische, maar oprechte vragen te stellen laat ik de betrokkenen zelf inzien waar verbetermogelijkheden liggen.

Werken vanuit het juiste perspectief

Ik kijk en denk zowel in de ontwerp- als in de implementatiefase mee door verschillende brillen: die van de leerling, de docent, de teamleider, de opleidingsmanager, de uitgever en/of de toezichthouder. Ik kan goed schakelen tussen de belangen van de verschillende betrokkenen, er doorheen kijken en de essentie pakken van het opleidings- of ontwikkelingsvraagstuk dat er speelt.

Ook op zoek naar de verbindende schakel? Ik zit er graag tussen!

Contact