Vreemde ogen dwingen… Een inspectiebezoek of accreditatieronde is vaak aanleiding om de eigen opleidingsorganisatie eens grondig onder de loep te nemen. Hoe maakt u transparant wat u doet en waarom u dat zo doet? Hoe verantwoordt u dat de eigen koers past in de huidige tijd en de wettelijke kaders?

Ik begeleid organisaties bij de voorbereiding op inspectiebezoek of visitatie en accreditatietrajecten. Ik maak inzichtelijk waar de eigen manier van werken aansluit bij de wettelijke kaders en laat zien waar de potentiële risico’s zitten. Ik ondersteun bij het expliciet maken van de eigen werkwijze, help deze waar nodig aan te scherpen (interne focus) èn aan te laten sluiten bij de taal van de toezichthouder (externe focus).  Zie ook mijn blogpost ‘Onderwijsvernieuwing: kans of bedreiging?‘.

Voorbeelden van projecten:

  • Uitvoering nulmeting en opstellen zelfevaluatierapport vrijeschoolpabo t.b.v. NVAO-accreditatie
  • Verantwoording beredeneerd aanbod en zorgstructuur ZML-onderwijs t.b.v. onderwijsontwikkeling en inspectie
  • Uitvoering audits op basisscholen gebaseerd op het toezichtskader primair basisonderwijs

Wilt u úw werkwijze verantwoord voor het voetlicht brengen?

Contact

Terug naar Diensten