Ontwerp en uitvoering van bedrijfsopleidingen kwaliteitskunde en logistiek voor monteurs | Scania Nederland B.V.

Ontwerp bedrijfstraining t.b.v. implementatie nieuw primair proces | Hulleman Consult/Wolters-Noordhoff

Ontwerp didactisch concept voor integrale leerarrangementen in het VMBO | Ontwikkelcentrum

Begeleiding auteurs bij de ontwikkeling van 13 leerarrangementen voor het VMBO | Ontwikkelcentrum

Ontwikkeling nieuwe HBO-opleiding | ProgreSZ, Hogeschool voor de Sociale Zekerheid

Ontwikkeling systematiek scholingspunten voor herregistratie fysiotherapeuten | Baumgarten Advies/Nederlands Paramedisch Instituut

Ontwerp halffabrikaat module chronisch zieken | Baumgarten Advies/Nederlands Paramedisch Instituut

Curriculumontwerp opleiding Hand & Design | Helicon opleidingen Den Bosch

Conceptontwikkeling voor digitale leereenheden beroepsvaardigheden in het MBO | Ontwikkelcentrum

Invoering competentiegericht onderwijs MBO | CitaverdeCollege

Uitvoering nulmeting en opstellen zelfevaluatierapport vrijeschoolpabo | Educonnect/Hogeschool Helicon

Ontwikkeling systematiek voor volgen leerlingen ZML | Cadenza Onderwijsconsult/Van der Ploegschool/De Windroos

Leerprojecten in het het SO | Cadenza Onderwijsconsult/De Carrousel

Advies bij opzet nieuwe MBO+opleiding | CitaverdeCollege

Nulmeting 17 opleidingsteams status competentiegericht onderwijs | Helicon opleidingen Boxtel

Begeleiding teams bij uitwerking opleidingsplannen | Helicon opleidingen Nijmegen

Begeleiding diverse auteursteams | Ontwikkelcentrum

en meer…

Meer weten?