Hoe vertaal je de eisen van een beroep en maatschappij naar een passend onderwijsaanbod? Welke vakken zet je op het rooster? Aan welke competenties werk je nu echt? Hoe bereid je leerlingen of studenten voor op realistische beroepssituaties? Hoe bewaak je een doorgaande lijn? Hoe koppel je theorie en praktijk? Heeft uw organisatie een helder antwoord?

Een goede onderlegger onder een curriculum (opleidingsplan) geeft antwoord op dergelijke vragen. Een helder opleidingskader geeft houvast bij inhoud en afbakening, bij horizontale en verticale afstemming tussen vakken, leerprojecten en stages èn de manier waarop je de begeleiding en/of leerlingenzorg inricht.

Ik begeleid opleidingsteams bij het uitwerken van zo’n opleidingskader. Bij de opzet van een nieuwe opleiding is dit een logische stap. Maar ook bij bestaande opleidingen is het geen overbodige luxe om eens kritisch naar het curriculum te kijken.

Ik begeleid teams om de gemaakte keuzes in opleidingsaanbod en toetsing meer expliciet te maken. Daarmee komen de sterke en minder uitgewerkte aspecten aan het licht en wordt duidelijk waar zaken aangevuld of aangescherpt moeten worden. U heeft daarmee een instrument in handen voor het voeren van de interne en externe dialoog over onderwijskwaliteit.

Het resultaat: een beredeneerd onderwijsaanbod dat recht doet aan úw onderwijsvisie.

Voorbeelden van projecten:
  • Kritische beroepssituaties en beroepsrollen als leidraad voor leerprojecten in een nieuwe HBO-opleiding
  • Afstemming leerlijnen, vakken en individuele leerbehoeften in het ZML
  • Aanscherping jaarthema’s en gedragsindicatoren als kader voor inhoud, toetsing en begeleiding van Pabostudenten

Is uw opleiding toe aan een (her)ontwerp? Ik help u graag de puzzel leggen!

Contact

Terug naar Diensten