Door de mogelijkheden van diverse digitale toepassingen kan iedereen die wil vandaag de dag met enige inspanning een eigen film, boek, fotoalbum, website of wiki uitbrengen. En ook een leermiddel is eenvoudig zelf gemaakt. Het maken van een leermiddel is daarmee niet alleen meer het terrein van de educatieve uitgever. Een snelle scan van producten die verspreid worden op het web laat zien dat de kwaliteit van leermiddelen en -arrangementen erg varieert. Niet elke inhoudsdeskundige is een goede ontwikkelaar. Goede leermiddelen maken is een vak apart.

Hoe breng je lijn in een leerarrangement? Hoe zorg je ervoor dat een gebruiker niet verdwaalt in een opeenvolging van links? Hoe baken je de inhoud af? Waarop baseer je de selectie van bestaande leermiddelen? Orden je informatie op basis van realistische werkprocessen, naar inhoudelijke thema’s of naar leerlijnen? Wil je de gebruiker alleen informeren of ook activeren? In het laatste geval: wat zijn dan passende leeractiviteiten? Hoe formuleer je een uitdagende opdracht? Hoe geef je een leerarrangement een goede kop en staart?

Ik ontwikkel concepten en begeleid docenten/auteurs in het proces van afbakening en bij het formuleren van leerdoelen. Ik bewaak in ontwikkelteams het didactisch concept en stuur auteurs waar nodig bij. Dit wordt in eerste instantie door sommigen ervaren als ‘kleuren binnen de lijntjes’. Een heldere afbakening is echter onontbeerlijk in een schrijf-/ontwikkelproces. Juist in het spel tussen de lijnen ligt de ruimte voor creativiteit!

Voorbeelden van projecten:

  • Begeleiding teams bij de ontwikkeling van digitale leereenheden voor het MBO (waaronder instructievideo’s en onderliggende kennis voor beroepsvaardigheden).
  • Begeleiding docenten bij het schrijven van leerprojecten en studieopdrachten in het kader van een duale HBO-opleiding
  • Begeleiding ontwikkelteams bij het ontwikkelen van integrale leerarrangementen VMBO.

Ontwikkelt u zelf lesmateriaal of overweegt u dat te doen? Ik denk graag met u mee!

Contact

Terug naar Diensten