Wilt u uw team meenemen in de ontwikkeling van uw organisatie? Geef het een gerichte klus! Er is immers geen betere leerschool dan de praktijk. Dat geldt voor leerlingen, maar zeker ook voor trainers, docenten, ontwikkelaars. Echte leervragen ontstaan pas als je aan het werk bent.

Ik geef bij de begeleiding van teams de voorkeur aan werksessies boven formele studiedagen. Ter plekke de handen uit de mouwen! Gericht werken aan een concreet product. Of het nu gaat om een schoolbreed opleidingsplan, een beleidsstuk, een projectplan of een concreet leermiddel of een individuele les, in alle gevallen is de vorm een afspiegeling van de onderliggende intentie van de opleidingsmanager, het team of de individuele docent. Door te coachen op de vorm help ik spelenderwijs de visie op leren aan te scherpen. Soms neem ik een stukje over bij wijze van voorbeeld. Een andere keer geef ik feedback op uitwerkingen van teamleden en stel kritische vragen, opdat het team zelf verder kan.

Voorbeelden van projecten:

  • Begeleiding opleidingsteams bij de uitwerking van opleidingsplannen en studiegidsen
  • Begeleiding docenten bij de ontwikkeling van leerprojecten voor een duale HBO-opleiding
  • Begeleiding groepsleiding bij het werken met leerlijnen in het ZML

Is uw organisatie een lerende organisatie? Hebben uw medewerkers behoefte aan ‘coaching on the job’?

Contact

Terug naar Diensten