Wat wilt u bereiken met uw leerlingen/studenten/trainees? Welk opleidingsconcept past daar bij? Lift uw organisatie daarbij mee op een hype of zit er een doordacht idee achter? Daagt u de lerende voldoende uit? Krijgt de lerende voldoende speelruimte om op een eigen manier te leren? Passen de leermiddelen die u inzet bij uw visie?

Ik ontwikkel opleidingsconcepten en leermiddelen die in verschillende gebruikssituaties in te zetten zijn. Ik geloof in blended-learning: een juiste mix van opleidingsvormen. Het juiste middel voor het juiste doel. Een afwisseling van informeren en activeren, van beeld en woord, van individuele opdrachten en samenwerken, van instrueren en zelfontdekkend leren, van moderne media en ouderwets papier. Alles in het licht van de ontwikkeling van de talenten van elke leerling of student.

De uitdaging zit hem vaak in het vormgeven van een schijnbare tegenstelling: structuur bieden die ruimte geeft aan verschillen tussen leerlingen, docenten en de organisatie van het onderwijs. Ik breng lijn in leertrajecten en help daarmee opleidingsorganisaties en uitgevers hun opleidingen en leermiddelen op een hoger plan te tillen. Mijn motto: ‘Overzicht vooraf, geeft speelruimte in het hier en nu!’ Maatwerk leveren is in mijn ogen dan ook niet: voor elke leerling op nieuw het wiel uitvinden, maar voorwaarden scheppen om elk wiel te laten rollen.

Voorbeelden van projecten:

  • Conceptontwikkeling voor een duaal leertraject: leren in projecten die uitgevoerd worden in de eigen werkomgeving
  • Ontwikkeling competentiegerichte opdrachten voor het MBO
  • Conceptontwikkeling voor digitale leereenheden: beroepsgerichte vaardigheden MBO in beeld
  • Conceptontwikkeling voor integrale leerarrangementen die leerlingen helpen voorbereiden op de Proeve van bekwaamheid in het VMBO

Terug naar Diensten