Uit de praktijk

Van wetenschap naar leermiddel

Wat moet je weten om succesvol te zijn in de biologische aardappelteelt? Praktijkmensen weten waar het op vast loopt in het dagelijks werk. Wetenschappers kunnen verklaren welke processen er aan ten grondslag liggen en hoe je e.e.a. kunt manipuleren. Mooi, maar hoe sla je de brug tussen wetenschappelijke kennis en een bruikbaar leermiddel voor MBO-leerlingen? Lees verder

Uit de praktijk

Integrale leerarrangementen VMBO

In het MBO en VMBO worden naast de centrale examens Proeven van Bekwaamheid afgenomen. Docenten zien de meerwaarde ervan: ‘Wat een geweldige leermomenten’. Helaas is de Proeve een eindbeoordeling en dus was er voor leerlingen en docenten nauwelijks ruimte om nog iets met die leerervaringen te doen. En ook het volgende kon gebeuren:

Lees verder